Slide background
Slide background
YETİMİ YETİM
BIRAKMA
Slide background
SU
HAYATTIR
Projeler

Sağlık

Yetim

Kurban

Su Kuyusu

Eğitim

Acil Yardım

Lamba

Ramazan

Sağlık Projesi

Az gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin yeterli olmaması, tedavi imkanlarının yok denecek kadar az olması tedavisi kolay olan hastalıkları dahi çözümsüz bırakıyor. İklim şartları, yetersiz beslenme ve sağlıksız koşulların sebep olduğu hastalıklar zaten zor olan yaşam şartlarını daha da zorlaştırıyor. Milyonlarca insanın hayatında doktor yüzü görmediği bu coğrafyalara sağlık hizmeti götürüyoruz. Sağlık projesini mazlum ve mağdur insanların sağlık alanındaki mağduriyetlerine çözüm üretebilmek gayesi ile yürütüyoruz. Katarakt çalışması

Yetim Projesi
Devamını okuyunuz
Yetim Projesi

Yetim projesi; savaş, doğal afet, kaza ve hastalık gibi değişik sebeplerle annesini, babasını veyahut her ikisini de kaybetmiş, kendisine sahip çıkacak yakını bulunmayan, bulunsa dahi yardıma ihtiyacı olan çocuklara destek olma kapsamında düşünülmüş bir projedir. Sahipsiz durumda olan yetimler, kendilerine destek bulamazlarsa organ mafyaları, insan tâcirleri gibi kötü odaklı güçlerin ağlarına düşebiliyorlar. “Yetimi yetim bırakma” sloganı çerçevesinde yürüttüğümüz bu projeyle yetimlere sahipsiz olmadıklarını ve onları koruyup kolladığımızı hissetti

Yetim Projesi
Devamını okuyunuz
Kurban Bayramı

Derneğimiz, kurulduğu 2010 yılından itibaren yürütülen Kurban Kampanyası ile gidilen ülke sayısını her yıl arttırmış ve bu sayı 2013 yılı itibari ile 74’e ulaşmıştır. Bu kampanya aracılığıyla her sene yüzbinlerce kurban hissesini dünyanın farklı kıtalarına götürüyoruz. Farklı kıta ve coğrafyalarda yürüttüğümüz kampanyaya ibadet bilinci ile verilen bağışlar ibadet şuuru ve sorumluluğu içerisinde yerlerine ulaştırılmaktadır. Bu kampanya aracılığıyla farklı renk ve dilde, farklı zorluklar içerisinde yaşayan mağdur ve mazlum insanla

Kurban Bayrami
Devamını okuyunuz
Su Kuyusu Projesi

İnsan vücudunun üçte ikisini oluşturan su yaşam için vazgeçilmez bir kaynaktır. Her insanın temiz suya ulaşması ve kullanması doğal bir haktır. Dünya nüfusunun 6’da 1’i sağlıklı suya ulaşamıyor. Sağlıksız su kullanımı sebebiyle yılda milyonlarca kişi hayatını kaybediyor. Afrika’da yaşayan insanlar suya ulaşabilmek için saatlerce yol katetmek zorunda kalıyor; ulaşılan su ise ancak yağmur sularının oluşturmuş olduğu çamurlu su ya da dere ve gölet gibi temiz su birikintileri oluyor. Uzun mesafeler katederek evlerine su taşımak zorunda kalan ço

Su Kuyusu Projesi
Devamını okuyunuz
Eğitim Projesi

Yetişmiş insan kaynağı hiç şüphesiz bir toplumun gelişmişliğinin ve kalkınmışlığının en belirleyici unsurlarındandır. Eğitime yapılan katkı, insana yapılan katkıdır. İnsana yapılan yatırım ise en kalıcı ve en verimli yatırımdır. Az gelişmiş ülkelerde eğitim seviyesinin çok düşük olduğu bilinmektedir. Eğitimden uzak kalma tüketen ve başkasına bağımlı bir toplumu da beraberinde getiriyor. Ülkelerin kalkınması insanın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesiyle olur. İnsanı bilgilendirmek ve bilinçlendirmenin yolu ise eğitimden geçer.

yetim_projesi_01
Devamını okuyunuz
Acil Yardımlar

Sel, deprem, yangın, toprak kayması gibi doğal afetlerde, savaş gibi olağanüstü durumlarda mağduriyet bölgesine ivedilikle ulaşmak ve mağdur duruma düşmüş, savunmasız insanların ihtiyacı olan gıda, giyinme, barınma gibi temel insanî ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla acil yardım çalışmalarını yürütüyoruz.

Depremden evleri yıkılan insanların başlarını sokacak prefabrik konutlar; selden, yangından evleri kullanılamaz hale gelen mağdurlara yaptığımız yardımlar; evlerini, yurtlarını terketmek zorunda kalmış mültecilere yaptığımı

Yetim Projesi
Devamını okuyunuz
Lamba Kampanyası

Dünyanın bazı ülkelerinde yaşanan mağduriyetlerden biri de elektrikten mahrum olmak. Elektrik olmadığı için insanların ışıksız olduğu yerler var. Karanlıktan dolayı birçok yetim çocuk derslerine çalışamıyor, kitap okuyamıyor. Köylerde mahrum olan insanlar günlük yemek pişirmek veya aydınlanmak için kömür ve tahta kullanıyor. Lamba Kampanyası, bu sıkıntıya "Karanlıkta yanan bir ışığın olsun!" sloganı ile çözüm olabilmek için hayata geçmiş bir kampanyadır.

Bunları biliyor muydunuz?
· Dünyada 1,3 milya

Lamba Projesi
Devamını okuyunuz
Kumanya Kampanyası

Ramazan ayı manevi açıdan yoğun bir aydır. Bu ayda yardımlaşma ve paylaşma bilinci daha da artmaktadır. Kumanya Kampanyası’yla onlarca ülkede dağıttığımız onbinlerce kumanya paketi yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Yürüttüğümüz bu kampanya aracılığı ile on binlerce ailenin iftar ve sahur sofralarında bulunuyoruz. Ülkeden ülkeye değişen temel gıda maddelerinin içerisinde olduğu kumanya paketleri mazlum ve mağduru hatırlamanın sembolü oluyor. Kumanya Kampanyası aracılığı ile gerek Ramazan ayı içerisinde gerekse de diğer aylarda maz

Kumanya Kampanyasi
Devamını okuyunuz